ESCAPE ROOMS

de la zona

ESCAPE ROOMS

de la zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escape rooms: una experiència ideal per joves, famílies i grups

Un escape room és un joc on els jugadors, normalment entre 4 i 6, estan tancats en una habitació i han de fer servir elements que troben per resoldre una sèrie d’enigmes i escapar-se abans que se’ls esgoti el temps de què disposen (normalment entre 60 i 90 minuts).

És una activitat que fomenta el pensament creatiu, el cooperativisme i el treball en equip. Ideal per grups d’amics, famílies i grups.

Al Berguedà hi ha actualment més de 10 jocs d’escape room diferents distribuits per tota la comarca, principalment a Berga i Gironella. La majoria, són de temàtica de terror, tot i que també n’hi ha d’en família, d’històrics i a l’outdoor.

 

In BERGA…

INSOMNIA CORPORATION
    – El cóctel del Doctor
    – Xperiment
    – La casa
    – Càmping

LA PATUM
    – El rescat de la corona

ARAKATU EXPERIENCES
    – L’Herència dels Montasell

In GIRONELLA…

INMORTUM (Gironella)
     – Inmortum

HOSTAL 83 (Gironella)
    – Hostal 83
    – Purificatio

ESCAPE ROOMS

de la zona

ESCAPE ROOMS

de la zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escape rooms: una experiencia ideal para jóvenes, familias y grupos

Un escape room es un juego donde los jugadores, normalmente entre 4 y 6, están encerrados en una habitación y deben utilizar elementos que encuentran para resolver una serie de enigmas y escapar antes de que se les agote el tiempo de que disponen (normalmente entre 60 y 90 minutos).

Es una actividad que fomenta el pensamiento creativo, el cooperativismo y el trabajo en equipo. Ideal para grupos de amigos, familias y grupos.

En el Berguedà hay actualmente más de 10 juegos de escape room diferentes distribuidos por toda la comarca, principalmente en Berga y Gironella. La mayoría, son de temática de terror, aunque también hay en familia, de históricos y al aire libre.

 

EN BERGA…

INSOMNIA CORPORATION
    – El cóctel del Doctor
    – Xperiment
    – La casa
    – Càmping

LA PATUM
    – El rescat de la corona

ARAKATU EXPERIENCES
    – L’Herència dels Montasell

EN GIRONELLA…

INMORTUM (Gironella)
     – Inmortum

HOSTAL 83 (Gironella)
    – Hostal 83
Purificatio