Avantatges i promocions per les vacances d’estiu!


Avantatges estiu 2016 en bungalow


3 i 4 nits inclou:

Instal·lacions esportives i infantils (excepte tennis i pàdel)
Activitats d’animació
5 i 6 nits
Instal·lacions esportives i infantils (excepte tennis i pàdel)
1 circuit spa per persona
Casals infantils fins les 14 h
(no inclou dinar)
+ 7 nits
Instal·lacions esportives i infantils (excepte tennis i pàdel)
Circuit spa lliure
Casals infantils fins les 17h (inclou dinar)
Animal de companyia gratuït

 

Summer Holidays 2016 with bungalow


3 and 4 nights includes

All the sporting and children’s facilities
Children’s Entertainment
5 and 6 nights includes
All the sporting and children’s facilities
Children’s Entertainment
1 entry to the Spa Circuit for person
Children’s clubs until 14 h(with the option of lunch, at extra cost)
+ 7 nights includes
All the sporting and children’s facilities
Children’s Entertainment
Open access to the Spa Circuit
Children’s clubs until 17 h (lunch included)
Free pet

Vacances d’été 2016 en bungalow

3 et 4 nuits comprend
Toutes les installations sportives
Toutes les installations pour les enfants
5 et 6 nuits comprend
Toutes les installlations sportives et les enfants
1 Circuit Spa pour personne
Les camps d’été 8 h – 14 h (ne comprend pas le déjeuner)
+ 7 nuits
Toutes les installlations sportives et les enfants
Accès gratuit au Circuit Spa
Les camps d’été 8 – 17 h (comprend le déjeuner)
Animal domestique gratuit