AVÍS SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL i DRETS D’IMATGE DE MAS D’EN BOSCH, S.A. i BERGA RESORT S.L.


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L) comunica que:


1. Amb relació a les dades personals que es puguin aportar a través de les funcionalitats de l’esmentat lloc web, l’informem que aquestes dades seran tractades única i exclusivament per a la correcta gestió dels serveis disposats a través dels mateixos, per part de Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L). Igualment, Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L) podrà tractar les dades per realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial, per diferents mitjans inclosos els electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans d’informació comercial de l’empresa


2. Per a l’enviament de newsletters i comunicacions anàlogues, Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L). utilitza tant les dades obtingudes a través del lloc web, com altres bases de dades pròpies que tenen entre les seves finalitats la de realització d’aquests enviaments, sempre prenent en consideració els requeriments de l’esmentada Llei orgànica.


3. Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, caldrà aportar, almenys, aquells marcats amb un asterisc, en un altre cas Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L). no podrà acceptar i gestionar el compliment de relació establerta.


4. També posem al seu coneixement que en tots els nostres espais (a excepció de vestuaris, lavabos, etc) hi ha càmeres de videovigilancia de les quals en registrem imtages.


5. Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició sobre les dades, s’haurà de remetre escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades” a: Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L), crta C-16, Km-96.3, 08600 Berga.


6. En el moment que s’aporten dades, es podrà manifestar el desig de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part de Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L). Si no es desitja rebre comunicacions comercials electrònica, en el futur, per part de Berga Resort (Mas d’en Bosch, S.A. i Berga Resort S.L) es podrà manifestar tal desig a través de l’adreça de postal ja indicada.